Gazdálkodási és menedzsment alapszak német nyelven

Képzési terület:

A német nyelvű gazdálkodás és menedzsment szak képzési célja olyan szakemberek képzése, akik korszerű közgazdasági, vállalati gazdálkodási, szervezési és vezetési ismeretek megszerzésével alkalmasak lesznek a külföldi (német, osztrák, svájci), vagy vegyes tulajdonú kis- és közepes vállalatokban, vagy nagyobb gazdasági szervezeteknél felmerülő ágazati és funkcionális középirányítói feladatok ellátására. Continue reading

Politikatudomány (MA)

Képzési terület:

A politológia tudományterületébe a politika számos aspektusa tartozik: a társadalom politikai intézményei, rendszere, viszonyai, azok főbb törvényszerűségei, a politikai hatalom és a közpolitika formálása, szerveződése. Mindezen területek tudományos hátterével, elemzésével foglalkozik a politológus. Continue reading

European Business Law

Jelentkezési feltétel:

The aim of the postgraduate program is to offer to graduated lawyers already trained within the framework of the legal MA formation in European Commercial Law, European Institutional Law and International Private Law, special knowledge in European Business Law enabling them by getting on in depth introduction into business related aspects of European law to solve in a professional manner problems arising in legal disputes having EC law aspects and to give useful legal advice to business. Continue reading

Nemzetközi gazdálkodási szak

Képzési terület:

Legalább két idegen nyelven magas szinten tárgyalóképes gazdasági szakemberek képzése, akik közgazdasági, társadalomelméleti, alkalmazott gazdaságtudományi és módszertani ismereteik és szakirányú tudásuk birtokában képesek a nemzetközi vállalkozói tevékenység végzésére és irányítására, szervezésére, és kellő ismeretekkel rendelkeznek a képzés második ciklusban történő folytatásához. Continue reading

Európai Uniós üzleti szakügyintéző (F)

Képzési terület:

Olyan legalább egy idegen nyelven beszélő, felsőfokú szakképesítéssel rendelkező szakemberek képzése, akik általános üzleti ismeretek birtokában képesek szakszerűen segíteni az európai uniós üzleti területen a vállalkozások, intézmények döntéshozóit, akik koordinálják az uniós ügyeket, javaslatot tesznek a támogatási pályázatokra, kapcsolatot tartanak az uniós partnerekkel, és akik képesek tanácsokat adni és lobbizni az unió szervezeti és működési rendjében. Ezen túlmenően alkalmasak a vállalkozások működésében és a piacelemzésekben való részvételre. Continue reading

Európai és nemzetközi igazgatás (MA)

Képzési terület:

A  képzés célja olyan szakértõk képzése, akik megszerzett ismereteik birtokában képesek a nemzetközi, különösen az európai uniós szervezetek, a hazai külügyi, illetve a magyar központi és helyi közigazgatás megfelelő feladatait ellátni. A végzettek felkészültek tanulmányaik doktori képzés keretében történő folytatására.

Continue reading